« powrót

Gminny Ośrodek Zdrowia w Radomyślu nad Sanem

Projekt obejmował przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkownia części poddasza obiektu.

Budynek położony jest na obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej, związanej z zachowanymi elementami zabytkowymi i układem urbanistycznym Radomyśla, wymagającymi ochrony przed niszczeniem oraz oszpeceniem historycznego obrazu kulturowego i reliktów budownictwa kulturowego. Rozbudowa podkreśliła charakter starego budownictwa kultywującego regionalne tradycje małomiasteczkowej zabudowy. Kolorystyka elewacji została dobrana tak, aby współgrała z otaczającymi budynkami i nie wpływała negatywnie na otoczenie.

Projekt zajął II miejsce w konkursie Stalowowolska Złota Strzecha w kategorii „budynki użyteczności publicznej”.

Inwestor: Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomyślu n. Sanem

Gminny Ośrodek Zdrowia w Radomyślu nad Sanem - zdjęcie sprzed przebudowy
Gminny Ośrodek Zdrowia w Radomyślu nad Sanem - wizualizacja komputerowa