« powrót

Dmowskiego 8A - termomodernizacja

Blok przy ul. Dmowskiego 8A zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Miejskiego Domu Kultury. Oba budynki utrzymane są w stylu socrealistycznym i wraz z okolicznymi zabudowaniami tworzą jednolitą tkankę miejską.

Obiekt objęty projektem posiada detal architektoniczny w postaci rozrzeźbionych obramień okiennych i drzwiowych oraz rozbudowane, ozdobne gzymsy. Wszystkie te detale w ramach termomodernizacji zostały odtworzone, zachowana została również pierwotna kolorystyka, jedynie z dodanym podkreśleniem klatek schodowych.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Blok mieszkalny przy ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli - zdjęcie stanu sprzed termomodernizacji
Blok mieszkalny przy ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli - wizualizacja elewacji klatkowej
Blok mieszkalny przy ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli - wizualizacja elewacji od strony Miejskiego Domu Kultury