« powrót

Nisko, Wojska Polskiego 7 – termomodernizacja

Na elewacji frontowej jednego z bloków mieszkalnych tworzących os. Tysiąclecia w Nisku, zwróconej ku brzegowi rzeki, pojawiły się silne zabrudzenia, mimo że blok został docieplony stosunkowo niedawno. Prawdopodobnie nieodpowiedni tynk dla tej szczególnej lokalizacji w połączeniu z wiatrem wiejącym znad wody przyczyniły się do zaatakowania budynku przez mikroorganizmy. Celem projektu było dołożenie warstwy docieplenia, tak aby ściany zewnętrzne spełniały dzisiejsze normy, zabezpieczenie elewacji przed powtórnym pokryciem się mikroorganizmami i oczywiście opracowanie nowej, jaśniejszej kolorystyki bloku.

Zanieczyszczenia istniejącego tynku cienkowarstwowego musiały zostać zmyte przed doklejeniem nowej, 4-centymetrowej warstwy styropianu. Następnie został zastosowany tynk silikonowy, bardziej odporny na mikroorganizmy od innych, który dodatkowo został pokryty powłoką samooczyszczającą się i odtrącającą wilgoć. W ten sposób została zapewniona trwałość efektów nowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dodatkowo blok zyskał lekkie, akrylowe zadaszenia balkonów czwartego piętra w bocznych elewacjach i wypełnienia balustrad balkonów od strony dziedzińca wykonane z cienkich płyt włóknocementowych.

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Semafor"

Blok mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nisku - projekt termomodernizacji - elewacja zaatakowana mikroorganizmami i glonami
Blok mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nisku - wizualizacja kolorystyki elewacji frontowej
Blok mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nisku - wizualizacja kolorystyki elewacji balkonowej