« powrót

Nisko, Szklarniowa 2a - termomodernizacja

Budynek przy ul. Szklarniowej 2a w Nisku został wzniesiony w połowie lat 80-tych jako hotel. Dopiero później został zaadaptowany na funkcje mieszkalne.

Nowa kolorystyka budynku pomogła optycznie zmniejszyć wyjątkowo wysoki cokół, a przez zróżnicowanie grubości warstwy ocieplenia, elewacja zyskała ciekawą rzeźbę. Dzięki zastosowaniu styropianu grafitowego w miejscach cieńszej izolacji, nie wpłynęło to negatywnie na właściwości użytkowe budynku – docieplone ściany będą tak samo „ciepłe” na całej powierzchni.

Estetykę w znaczący sposób poprawia również montaż nowych zadaszeń wejść do klatek schodowych i balkonów, nowa stolarka drzwiowa oraz uporządkowanie otworów wentylacyjnych stropodachu.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

Blok mieszkalny w Nisku przy ul. Szklarniowej 2a - dawny hotel - zdjęcie sprzed termomodernizacji
Blok mieszkalny w Nisku przy ul. Szklarniowej 2a - wizualizacja elewacji frontowej
Blok mieszkalny w Nisku przy ul. Szklarniowej 2a - wizualizacja tylnej elewacji