« powrót

Konkursowa koncepcja rewitalizacji Rynku w Rozwadowie

Zdegradowany od wielu lat Rynek w Rozwadowie (obecnie dzielnicy Stalowej Woli) doczekał się szansy na rewitalizację. Nasza koncepcja urbanistyczno-architektoniczna powstała z uwzględnieniem wielu aspektów, takich jak:

 • uspokojenie ruchu kołowego wokół Rynku wobec braku możliwości jego wyeliminowania;
 • uporządkowanie i wyznaczenie stref funkcjonalnych i osi widokowych z deptakiem przecinającym plac diagonalnie;
 • wytworzenie przestrzeni integrującej mieszkańców i będącej miejscem atrakcyjnym dla turystów;
 • poszerzenie ciągów pieszych stwarzające możliwość funkcjonowania okolicznych lokali gastronomicznych na zewnątrz;
 • uzyskanie wolnej powierzchni umożliwiającej organizację różnych imprez i spotkań;
 • uporządkowanie istniejącego drzewostanu, atrakcyjne ukształtowanie terenów zielonych;
 • wprowadzenie elementów małej architektury wg indywidualnego projektu;
 • przedstawienie zaleceń poprawiających estetykę istniejącej zabudowy pierzejowej;
 • zaprojektowanie plomb uzupełniających zabudowę pierzei;
 • dostosowanie oświetlenia do reprezentacyjnego charakteru miejsca.

Główne elementy funkcjonalno – programowe:

 • podziemna strefa kulturalno-oświatowa z przestrzenią ekspozycyjną,
 • mini amfiteatr ze sceną połączoną z ogólnodostępnymi toaletami,
 • salon miejski z siłownią „pod chmurką”,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • strefa fontann z atrakcjami woda-światło-dźwięk,
 • wielofunkcyjny plac miejski,
 • parkingi dla rowerów indywidualnych i stacje rowerów publicznych,
 • przystanki komunikacji miejskiej,
 • deptak i alejki spacerowe,
 • poszerzone ciągi.

Całość założenia dostępna jest dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń Rynku pomimo różnych funkcji stanowi spójną całość. Jest dobrze skomunikowana z tkanką miejską zarówno transportem publicznym, jak i indywidualnym, w tym rowerowym.

Projekt nie doczekał się kontynuacji.

Konkursowa koncepcja rewitalizacji Rynku w Rozwadowie – widok ogólny
Konkursowa koncepcja rewitalizacji Rynku w Rozwadowie – wizualizacja salonu miejskiego
Konkursowa koncepcja rewitalizacji Rynku w Rozwadowie – wizualizacja amfiteatru
Konkursowa koncepcja rewitalizacji Rynku w Rozwadowie – wizualizacja strefy kulturalno-oświatowej
Konkursowa koncepcja rewitalizacji Rynku w Rozwadowie – wizualizacja budynku-plomby
Konkursowa koncepcja rewitalizacji Rynku w Rozwadowie – widok nocny