« powrót

Park Miejski – rewitalizacja z pawilonem gastronomicznym

Stalowowolski Park Miejski im. kpt. „Zaremby” Pilata jest sukcesywnie rewitalizowany. Naszą rolą było opracowanie koncepcji zagospodarowania jego najbardziej wysuniętej na północ części i wprowadzenie nieobecnej dotąd funkcji usługowej – niewielkiego pawilonu gastronomicznego, który mógłby być czynny latem.

Projektując strefę gastronomii, pomyślanej jako otwarty na park punkt oferujący głównie kawę i desery, wygospodarowaliśmy przestrzeń na plac zabaw dla dzieci oraz strefę rozrywki dla całych rodzin. W pewnym oddaleniu od stolików pojawiła się kolejna nowość w parku – toaleta, z której korzystać mogą wszyscy mieszkańcy. Staraliśmy się przy tym do minimum ograniczyć ingerencję w istniejący drzewostan.

Pozostała część to głównie istniejąca zieleń parkowa oraz nowe alejki obsadzone uporządkowaną zielenią niską. Teren przecina istniejąca droga dla rowerów pełniąca istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta – pozostała przejezdna, ale dodaliśmy parking, na którym można bezpiecznie pozostawić rower podczas przerwy na ciastko.

Aktualny status: projekt oczekuje na kontynuację.

Park Miejski – wizualizacja pawilonu gastronomicznego
Park Miejski – wizualizacja pawilonu gastronomicznego
Park Miejski – wizualizacja założenia parkowego
Park Miejski – wizualizacja pawilonu gastronomicznego
Park Miejski – wizualizacja założenia parkowego
Park Miejski – wizualizacja pawilonu gastronomicznego – widok nocny