« powrót

Wojska Polskiego 4a – termomodernizacja

Piętrowy pawilon na os. Młodynie w Stalowej Woli zbudowany na planie prostokąta z dziedzińcem dostępnym przez bramę mieści kilkanaście lokali handlowych, usługowych i gastronomicznych na parterze oraz lokale biurowe na piętrze (w tym m.in. nasze biuro), dostępne z dwóch klatek schodowych i schodów zewnętrznych na dziedzińcu.

Zakres inwestycji obejmował, oprócz docieplenia i kolorystyki elewacji, uporządkowanie zadaszeń nad wejściami do lokali, wymianę podjazdu dla osób niepełnosprawnych na lepiej dostosowany do ich potrzeb, budowę osłony schodów na dziedzińcu i nowoczesną zabudowę tarasu jednego z lokali gastronomicznych. Ważnym elementem elewacji stały się minimalnie cofnięte poziome pasy ograniczające miejsce zajmowane przez szyldy przedsiębiorstw mieszczących się w budynku, a także nowoczesne oświetlenie liniowe.

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli

Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Wojska Polskiego 4a w Stalowej Woli – zdjęcie stanu sprzed docieplenia
Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Wojska Polskiego 4a w Stalowej Woli – projekt docieplenia i kolorystyki elewacji – wizualizacja
Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Wojska Polskiego 4a w Stalowej Woli – projekt docieplenia i kolorystyki elewacji – wizualizacja
Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Wojska Polskiego 4a w Stalowej Woli – projekt docieplenia i kolorystyki elewacji – wizualizacja
Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Wojska Polskiego 4a w Stalowej Woli – projekt docieplenia i kolorystyki elewacji – wizualizacja zadaszenia wejścia
Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Wojska Polskiego 4a w Stalowej Woli – projekt docieplenia i kolorystyki elewacji – wizualizacja zabudowy schodów zewnętrznych na dziedzińcu